опровергавам

опровергавам
гл. - отричам, оборвам, не признавам, отхвърлям, възразявам, противореча, критикувам, доказвам неверността
гл. - доказвам невярността
гл. - оспорвам, поставям под съмнение
гл. - противореча на

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • възразявам — гл. отговарям, откликвам, отвръщам, оспорвам, не се съгласявам, правя възражение, противореча, опровергавам, реагирам, противопоставям се гл. не одобрявам, осъждам гл. отхвърлям, не признавам гл. протестирам …   Български синонимен речник

  • доказвам невярността — словосъч. опровергавам, оборвам, отхвърлям …   Български синонимен речник

  • не признавам — словосъч. оспорвам, отричам, отхвърлям, опровергавам, отблъсквам, протестирам, отказвам словосъч. не зачитам, не изпълнявам, не съблюдавам словосъч. възразявам …   Български синонимен речник

  • оборвам — гл. опровергавам, отблъсвам, отбивам, отхвърлям, не признавам, отричам, възразявам, противореча гл. надвивам, побеждавам, вземам връх, повалям гл. доказвам невярността гл. оспорвам, поставям под съмнение …   Български синонимен речник

  • оспорвам — гл. отричам, отказвам, отхвърлям, отблъсквам, не признавам, възразявам, не съм съгласен, споря гл. опровергавам, протестирам, контестирам, противореча, препирам се, деля мегдан гл. поставям под съмнение, оборвам гл. повдигам възражения срещу,… …   Български синонимен речник

  • отричам — гл. отказвам, оспорвам, отхвърлям, не признавам, отклонявам, опровергавам, контестирам, противореча, протестирам, бламирам гл. осъждам, денонсирам, обявявам за невалиден …   Български синонимен речник

  • отхвърлям — гл. отмятам, отблъсквам, мятам, хвърлям, захвърлям, махвам, отмахвам, тласкам, отстранявам, изтласквам, бутам, избутвам, отбивам, отмествам, изоставям, отдалечавам, изключвам гл. отричам, опровергавам, оборвам, оспорвам, не признавам гл. не… …   Български синонимен речник

  • поставям под съмнение — словосъч. оспорвам, опровергавам, оборвам словосъч. повдигам възражения срещу, нападам, нахвърлям се върху словосъч. хвърлям сянка върху, дискредитирам, излагам …   Български синонимен речник

  • противореча на — словосъч. опровергавам …   Български синонимен речник

  • препирати —  (да) опровергавам; (да) отразявам; (да) отблъсквам; (да) надделявам; (да) увещавам …   Църковнославянски речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”